Církevní MŠ U Svatého Josefa, České Budějovice

Církevní MŠ U Svatého Josefa, České Budějovice

Na Sadech 2035/19
370 01 České Budějovice 3

Informace o instituci Církevní MŠ U Svatého Josefa, České Budějovice

Koncepce školy

V návaznosti na 70 let historie naší MŠ chceme vést děti v rodinné atmosféře podle křesťanských zásad.

Vychovávat je všestranně pro život a dobré zařazení do společnosti.

Vytvářet dětem bezpečné a vstřícné prostředí, ve kterém se budou v radosti a pohodě učit samostatnosti, zdravému sebevědomí, spolupráci a vcítění pro vznik dobrých přátelství bez ohledu na rasu a vyznání.

Učit děti postupnému zvládání sebeobsluhy, rozvoji tvořivosti a fantazie, k poznávání světa tak, aby si uměly vážit života a zdraví a učily se pomáhat slabším a starým lidem.

Velkým pomocníkem je nám svět okolo nás. Zkoumáme přírodu všemi smysly, učíme zodpovědnosti ve vztahu k prostředí, které nás obklopuje.

Základem je návaznost na dobré základy výchovy v rodině a úzká spolupráce s rodiči.

Církevní mateřská škola pro 75 dětí s jídelnou, zahradou a hřištěm.

 

Materiální zázemí školy

Mateřská škola se nachází v objektu kláštera Školských sester de Notre Dame. Tvoří ji 3 oddělení. První dvě se nacházejí v samostatné dvoupatrové budově, 3. oddělení je propojeno chodbou se stávajícím 2. oddělením. Vchod má 3. oddělení samostatný, a to hned za vrátnicí kláštera.

 

1. oddělení (Sluníčka) má prostornou hernu i třídu (která slouží též jako jídelna) s herními koutky, dvě kuchyňky a sklady na lůžkoviny a na pomůcky pro pedagogické pracovnice. Patří k němu též místnost, která bude sloužit už jen výhradně na zájmové kroužky (s WC a umyvadlem).

2. oddělení (Broučci) je řešeno obdobně. Je tu též herna a třída s herními koutky, opět dvě kuchyňky, prostorné hygienické zařízení a šatna.

3. oddělení (Ovečky) má samostatnou ložnici, která bude využívána též jako tělocvična, dále zde najdeme hernu a třídu (jídelnu), hygienické zařízení a šatnu.

 

Mateřská škola má přiměřeně velké prostory, dětský nábytek a poměrně širokou nabídku herních možností. Hygienická zařízení odpovídají počtu dětí.

Děti se svými výtvory podílejí na výzdobě školky, usilujeme o estetické a podnětné prostředí.

Ke školce patří též zahrádka s pískovišti, průlezkami a houpačkami. Najdeme zde také domek na hračky a pergolu se zahradním nábytkem. Vozítka parkujeme v garáži. Využíváme též silnici, která obě části zahrádky dělí.

Kotelna je umístěna v objektu kláštera, využíváme také klášterní prádelnu.

Stravu dováží smluvně Česká maltézská pomoc ze Školní jídelny Rudolfovská v termoforech.

Kde nás najdete?

Zobrazit